Tôi nên làm gì nếu tôi thấy dòng hiển thị cảnh báo người bán và cảnh báo rủi ro trên trang đấu giá?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Để hạn chế thấp nhất các vấn đề và rủi ro trong quá trình đặt giá thầu và mua hàng, iChiba cố gắng bảo vệ khách hàng bằng nhiều biện pháp như cảnh báo người bán hay cảnh báo rủi ro về sản phẩm. Các cảnh báo được đưa ra giúp người dùng cân nhắc khi đặt giá thầu trên các cuộc đấu giá từ người bán có xếp hạng thấp hoặc các sản phẩm chứa nhiều rủi ro về chất lượng hàng hóa.

* Hình ảnh minh họa

Đối với iChiba, chúng tôi luôn mong muốn mang lại trải nghiệm đấu giá tốt nhất có thể cho khách hàng. Chúng tôi khuyến khích khách hàng giao dịch với những người bán uy tín theo các tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng người bán mà iChiba đưa ra:

- Số lượng giao dịch tối thiểu 200 đơn hàng

- Tỷ lệ đánh giá cao tối thiểu 90%

iChiba khuyến khích khách hàng xem xét thật kỹ các thông tin về người bán và đơn hàng đấu giá trước khi đặt giá thầu. Nếu khách hàng vẫn muốn đấu giá các sản phẩm chứa các cảnh báo từ iChiba, vui lòng chọn xác nhận đồng ý đấu giá & không khiếu nại trước khi đặt giá thầu

* Hình ảnh minh họa