Có thể đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng sau khi thanh toán phí vận chuyển không?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

Khi bạn đã thanh toán phí vận chuyển ở lần thanh toán tất toán 02, đồng nghĩa với việc nhân viên kho của chúng tôi đã sắp xếp, xử lý gói hàng để gửi vận chuyển cho bên thứ ba - EMS quốc tế. Do đó, bạn không thể đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng sau khi thanh toán phí vận chuyển.

Nếu bạn muốn đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng, vui lòng gửi đăng ký sau khi chọn địa chỉ nhận hàng trong tiến trình đặt hàng.