Tôi có thể hủy dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm hoặc dịch vụ đóng gói bảo vệ sau khi tôi đăng ký không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

iChiba rất xin lỗi vì bạn không thể hủy dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm hoặc dịch vụ đóng gói bảo vệ sau khi bạn đã đăng ký. 

Chúng tôi không thể chấp nhận việc hủy các dịch vụ giá trị gia tăng này vì những lý do sau:

1. Nhiều sản phẩm cần được gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm để giảm trọng lượng cồng kềnh của hàng hóa

2. Rất khó để đóng gói lại các mặt hàng như ban đầu khi chúng tôi hoàn thành dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm hoặc dịch vụ đóng gói bảo vệ 

Vui lòng lưu ý kỹ các thông tin trên trước khi đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng tại iChiba.

=> Bấm vào đây để xem thêm các dịch vụ giá trị gia tăng tại iChiba