Tôi có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng được không?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao hàng trước khi thực hiện tất toán. Để thay đổi địa chỉ nhận hàng, khi kiện hàng tới kho iChiba, bạn truy cập vào tài khoản mua hàng, chọn đơn hàng "Chờ tất toán" > Thay đổi địa chỉ nhận nhận hàng > thanh toán tất toán

Sau khi bạn đã hoàn tất thanh toán tất toán chi phí vận chuyển kèm phụ phí phát sinh (nếu có), bạn không thể thay đổi địa chỉ giao hàng, thông tin gói hàng hoặc kiểm tra các mặt hàng bên trong kiện hàng nữa.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến gói hàng của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi thanh toán tất toán đơn hàng