Tôi có thể thay đổi, sửa xóa hóa đơn mua hàng không?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

Tại iChiba, hóa đơn được cung cấp bởi người bán dựa trên thông tin được hiển thị trên trang website gốc và chúng sẽ đóng vai trò là tài liệu chính thức để làm thủ tục hải quan. Hóa đơn sẽ không thể thay đổi, sửa xóa và chúng được đính kèm theo gói hàng của bạn khi mua hàng từ người bán. 

Nếu bạn thấy các nội dung được liệt kê trên hóa đơn của bạn không thể hiện chính xác mặt hàng bạn đã mua, bạn có thể gửi yêu cầu cho iChiba để được hỗ trợ.