Về công ty

Hồ sơ năng lực Công ty cổ phần iChiba Japan bao gồm: Giới thiệu chúng, lĩnh vực hoạt động, năng lực hệ thống, hoạt động thường niên, khách hàng và đối tác của Công ty cổ phấn iChiba Japan..

Thông tin công ty

Tên công ty iChiba Joint Stock Company (iChiba 株式会社)
Địa chỉ: 〒136-0075 Tokyo, Koto City, Shinsuna, 3 Chome−10−8, 1F Warehouse 3
URL https://ichibajp.com
Capital 10,000,000 ¥
Lĩnh vực hoạt động
Thương mại điện tử xuyên biên giới (Cross Border Ecommerce)
Mua hộ hàng hóa Quốc tế (Shopping Proxy Service)
Chuyển phát nhanh Quốc tế (Global Shipping)
Chuỗi cung ứng, kho vận & hậu cần (E-commerce fulfillment, Warehouses & Logistics)
Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu (Entrusted Export/Import)
Giải pháp công nghệ cho E-logistics (E-Logistics Solutions)