Làm cách nào để đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng tại iChiba?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Để sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng tại iChiba, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản mua hàng iChiba, tìm kiếm và mua sắm phẩm yêu thích. Trong tiến trình đặt hàng, sau khi chọn địa chỉ nhận hàng tại Việt Nam, bạn vui lòng đăng ký dịch vụ giá trị gia tăng mong muốn. Các dịch vụ GTGT tại iChiba bao gồm:

- Gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm

- Kiểm đếm hàng hóa

- Đóng gói bảo vệ

- Check hàng & chụp ảnh tại Nhật

- Bảo hiểm 100%

Lưu ý rằng dịch vụ giá trị gia tăng chỉ được đăng ký trước khi gói hàng đến kho của iChiba tại Nhật Bản

=> Bấm vào đây để xem chi tiết các dịch vụ gia tăng tại iChiba