Tại sao tôi đăng ký săn phút chót không thành công?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Khách hàng chỉ có thể đăng ký săn phút chót thành công khi thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Đăng ký săn phút chót ít nhất 36 phút trước khi phiên đấu giá kết thúc. Dưới 36 phút, đăng ký săn phút chót sẽ không thành công.

2. Giá đăng ký săn phút chót cao hơn giá sản phẩm tại thời điểm hệ thống iChiba đặt giá

=> Bấm vào đây để xem thêm tính năng săn phút chót