DDP_EMS Nhập khẩu DDP - qua EMS

iChiba
08/10/2020 - Đã cập nhật

DDP_EMS (Delivered Duty Paid) – Giao hàng đã trả thuế là hình thức nhập khẩu quốc tế trong đó người bán giao hàng cho người mua thông qua EMS và thực hiện thanh toán cước phí vận chuyển quốc tế kèm thuế nhập khẩu.

Nghĩa vụ của người bán:

- Thực hiện các thủ tục xuất khẩu quốc tế

- Thanh toán cước phí vận chuyển quốc tế cho EMS

- Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí nhập khẩu (nếu có)

- Chịu trách nhiệm về các rủi ro phát sinh trong quá trình vận chuyển quốc tế thông qua EMS

Nghĩa vụ của người mua:

- Thanh toán tiền hàng

- Thực hiện các thủ tục nhập khẩu

- Nhận hàng tại gia theo dự kiến