Tôi có thể sử dụng dịch vụ thanh toán hộ của iChiba sau khi thắng phiên đấu giá trên tài khoản Yahoo Auction Nhật Bản của tôi không?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Trong trường hợp khách hàng có tài khoản đấu giá Yahoo Auction Nhật Bản, bạn có thể đấu giá trực tiếp trên trang Yahoo Auction Nhật Bản và sử dụng dịch vụ của iChiba nhằm hỗ trợ thanh toán và xử lý hậu cần vận chuyển. Để sử dụng dịch vụ của iChiba trong trường hợp này, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

1. Truy cập https://ichibajp.com & thực hiện đăng ký tài khoản thành viên iChiba

2. Liên hệ với CSKH iChiba Việt Nam để được hỗ trợ tích hợp tài khoản Yahoo Auction với tài khoản thành viên iChiba

3. Tham gia đấu giá trên Yahoo Auction & thực hiện thanh toán, quản lý đơn hàng trên tài khoản iChiba