Gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

1. Gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm là gì?

Dịch vụ gom hàng tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm là nghiệp vụ hợp nhất nhiều gói hàng nhỏ lẻ từ cùng một người mua thành kiện hàng lớn.

Ưu điểm của dịch vụ gom hàng tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm:

  • Giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng do gửi một gói hàng sẽ rẻ hơn gửi nhiều gói. Hơn nữa, gom hàng tách vỏ sẽ tránh trường hợp cồng kềnh hàng hóa làm gia tăng chi phí vận chuyển quốc tế.
  • Khi sử dụng dịch vụ gom hàng, khách hàng sẽ chỉ nhận hàng 01 lần duy nhất, dễ dàng quản lý hàng hóa hơn.

2. Phí dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm:

Phí dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm được tính trên một 01 đơn hàng.

Phí dịch vụ: cộng thêm 25.000 vnđ/kg vào cước vận chuyển quốc tế.

Ví dụ:

Tài khoản thành viên Regular với cước vận chuyển EMS quốc tế khoảng 240.000 kg/kg.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm, cước phí vận chuyển của đơn hàng đó sẽ được tính là 265.000 vnđ/kg.

|Lưu ý: Đăng ký dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm cần được thực hiện trước khi đơn hàng tới Trung tâm xử lý đơn hàng của iChiba tại Nhật Bản.

3. Hướng dẫn lựa chọn sử dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm

■ Không thể hủy dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm sau khi đã đăng ký

Dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm không thể bị hủy vì bất kỳ lý do gì bạn đã đăng ký trong tiến trình đặt hàng. Hãy ghi nhớ điều này trước khi áp dụng.

■ Bạn không thể đăng ký dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm sau khi thanh toán tạm tính đơn hàng.

Ở tiến trình thanh toán đơn hàng, nếu bạn không lựa chọn dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm, bạn sẽ không thể đăng ký dịch vụ này nếu bạn đã hoàn tất thanh toán tạm đơn hàng.

■ Bạn không thể yêu cầu cách các mặt hàng được đóng gói như thế nào

Khi áp dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm, gói hàng của bạn sẽ được khai thác, kiểm tra và tách vỏ. Sau đó, sản phẩm và bao bì sản phẩm sẽ được đóng gói thành một kiện hàng hợp nhất.

Trong một số trường hợp, nếu bao bì sản phẩm gây khó khăn cho việc gom hàng, chúng tôi có thể sử dụng thêm các vật liệu từ kho của chúng tôi (ví dụ như hộp các tông, bọt khí) để đảm bảo an toàn cho kiện hàng sau khi hợp nhất.

Nếu bạn lo lắng về việc đóng gói các mặt hàng dễ vỡ hoặc quan trọng, vui lòng đăng ký dịch vụ đóng gói bảo vệ của chúng tôi

=> Dịch vụ đóng gói bảo vệ

■ Một số mặt hàng không đủ điều kiện để gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm

- Nếu các đơn hàng không thể gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm thành một kiện hàng do hạn chế về kích thước hoặc trọng lượng, các mặt hàng có thể được hợp nhất thành nhiều kiện hàng.

- Đối với khách hàng sử dụng 2 dịch vụ giá trị gia tăng "gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm + đóng gói bảo vệ" đồng thời, iChiba sẽ thêm bao bì đóng gói bảo vệ cho tất cả kiện hàng sau khi hợp nhất.

- Một số sản phẩm không thể sử dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm bởi chúng chứa các sản phẩm dễ vỡ hoặc có hình dạng không đều như gậy golf hoặc đàn guitar (tham khảo hình ảnh bên dưới). Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa của bạn, dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm không được chấp nhận. Trong trường hợp này, iChiba khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ đóng gói bảo vệ, chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng trong các trường hợp cụ thể.

■ Dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm không được thực hiện với đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000 yên.

Nếu tổng giá trị sau khi hợp nhất các mặt hàng hơn 200.000 yên, vì việc kiểm tra hải quan trở nên nghiêm ngặt hơn bình thường, khả năng gói hàng được trả lại cho kho của iChiba rất cao, dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm sẽ không được thực hiện.

■ Một số mặt hàng có thể phải chịu phí hải quan.

Thuế hải quan được tính theo giá trị của kiện hàng. Bằng cách nhóm các mặt hàng lại với nhau, bạn có thể phải chịu thêm phí hải quan. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh.