Tôi có được hưởng các ưu đãi từ người bán khi có chương trình khuyến mãi không?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Nếu chương trình khuyến mãi của người bán hướng đến giảm giá sản phẩm, bạn hoàn toàn có thể hưởng các ưu đãi trên giá mua, và iChiba sẽ giúp bạn mua hàng với giá đó. 

Tuy nhiên, đối với các chương trình tích điểm, chiết khấu giảm giá do tích lũy mua sắm từ iChiba, chúng tôi xin lỗi vì bạn không thể hưởng các ưu đãi từ người bán. Bởi khi mua hàng, iChiba sử dụng tài khoản riêng và quá trình tích lũy đến từ nhiều người bán khác nhau. 

Với mong muốn đem đến sự ưu đãi tốt nhất cho khách hàng, iChiba thường xuyên giảm giá phí dịch vụ mua hộ/vận chuyển cũng như cung cấp các chương trình tích lũy mua sắm thông qua iChiba với mức chiết khấu phí dịch vụ tương ứng.