Tôi có thể hủy đăng ký săn phút chót không?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể hủy đăng ký săn phút chót tại iChiba. Vui lòng làm theo các bước dưới đây để hủy bỏ:

1. Đăng nhập vào tài khoản thành viên iChiba

2. Nhấp chọn "Săn phút chót"

3. Tìm phiên đấu giá bạn muốn hủy bỏ đăng ký săn phút chót

4. Chọn "Hủy" ở ô bên phải. Bạn sẽ thấy thông báo "Bạn có chắc chắn muốn loại bỏ sản phẩm này khỏi lịch sử săn phút chót không? Nhấp chọn "Đồng ý" nếu bạn muốn hủy bỏ.

|Lưu ý: Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể hủy tính năng "Săn phút chót" ít nhất 36 phút trước khi kết thúc phiên đấu giá kết thúc.