iChiba Point có ngày hết hạn không?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

iChiba point sẽ không có ngày hết hạn, khi bạn không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ tại iChiba, bạn có thể quy đổi Point ra tiền VNĐ và rút từ ví iChiba sau khi đã tất toán hết các đơn hàng