Tôi có thể kiểm tra số dư ví iChiba của mình ở đâu?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể kiểm tra số dư ví iChiba của mình trên trang "Tôi" tại tài khoản mua hàng iChiba, bao gồm các thông tin: tổng số dư, số dư đóng băng, số dư khả dụng, ...

=> Xem thêm hướng dẫn quản lý tài khoản tại đây!