Làm cách nào để biết kiện hàng của tôi đã được chuyển tới kho của iChiba chưa?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Sau khi kiện hàng của bạn được gửi tới kho của chúng tôi, iChiba sẽ gửi cho bạn một thông báo email có chứa mã vận đơn (Tracking number) vận chuyển nội địa Nhật Bản. Bạn cũng có thể tra cứu hành trình đơn hàng công cụ tra cứu đơn hàng tại iChiba. Để tra cứu đơn hàng, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Truy cập vào tài khoản iChiba > chọn biểu tượng 
  2. Nhập mã đơn hàng và thông tin tài khoản của bạn (email hoặc số điện thoại) 
  3. Bấm chọn "Gửi yêu cầu"

=> Bấm vào đây để xem thêm thông tin về Mã đơn hàng (Tracking numer) là gì?