Làm thế nào tôi có thể kiểm tra trạng thái của các đơn hàng tôi đã mua?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của đơn hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản mua hàng iChiba. Chon "Tôi" trên thanh menu, xác nhận trạng thái của đơn hàng trong phần "Quản lý đơn hàng", bao gồm các mục: 

Chờ xử lý (đối với đơn hàng đấu giá trực tuyến) > Chờ đặt cọc > Chờ tạm ứng > Chờ mua hàng > Vận chuyển nội địa > Chờ tất toán > Đang giao hàng > Đã giao hàng > Yêu cầu hủy > Đơn hàng hủy

=> Xem thêm hướng dẫn quản lý tài khoản của tôi tại đây

Mỗi đơn hàng sẽ đi theo lần lượt các tình thái kể trên, số lượng đơn hàng sẽ được hiển thị tương đồng với số đếm trên mục quản lý đơn hàng. 

Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ vận chuyển kèm theo, vui lòng liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng iChiba hoặc gửi yêu cầu cho iChiba theo hướng dẫn.