Làm cách nào để liên hệ với người bán nếu tôi có thắc mắc về sản phẩm tôi muốn đấu giá?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Nếu bạn có thắc mắc và muốn đặt câu hỏi cho người bán, chúng tôi sẽ thay mặt bạn đặt câu hỏi cho người bán. Tuy nhiên, thông thường người bán trên Yahoo Auction rất hiếm khi phản hồi câu hỏi từ người tham gia đấu giá khi phiên đấu giá đang diễn ra.

Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của iChiba bằng cách điền các câu hỏi bạn muốn hỏi kèm mã đơn hàng vào link liên kết dưới đây.

=> Bấm vào đây để gửi câu hỏi