Làm thế nào để liên hệ với người bán sau khi tôi đã thắng phiên đấu giá?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Các đơn hàng sau khi thắng đấu giá sẽ được mua bởi đại diện iChiba tại Nhật Bản. Do đó, chúng tôi không khuyến khích khách hàng liên hệ trực tiếp với người bán nhằm hạn chế thấp nhất các thông tin sai lệch, nhầm lẫn và trì hoãn việc xử lý đơn hàng đấu giá của bạn. 

Nếu bạn muốn liên hệ với người bán sau khi bạn đã thắng cuộc đấu giá, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của iChiba bằng cách điền các câu hỏi bạn muốn hỏi kèm mã đơn hàng vào link liên kết dưới đây.

→ Bấm vào đây để gửi câu hỏi