Người bán giao hàng theo điều khoản DDP- INCOTERM

iChiba
10/07/2020 - Đã cập nhật

Người bán nước ngoài có trách nhiệm cung cấp, vận chuyển, làm các thủ tục nhập khẩu hợp lệ vào Việt Nam và giao đến địa chỉ người mua hoặc iChiba yêu cầu theo hình thức nhập khẩu DDP thông qua EMS. Người bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình này.

Xuất hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế cho người mua hàng (commercial invoice)

* Trách nhiệm của người bán:

- Đảm bảo tính trung thực của thông tin mô tả sản phẩm.

- Đảm bảo cung cấp đúng sản phẩm như mô tả tại website https://ichibajp.com.

- Có trách nhiệm cung cấp, vận chuyển, làm các thủ tục nhập khẩu hợp lệ vào Việt Nam và giao đến địa chỉ người mua hoặc IChiba yêu cầu. Người bán chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình này.

- Đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn vận chuyển hàng không quốc tế.

- Đảm bảo thời gian giao hàng đúng như thông báo.

- Xuất hóa đơn thương mại theo thông lệ quốc tế cho người mua hàng (commercial invoice)