Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản

iChiba
30/07/2020 - Đã cập nhật

PHÍ THANH TOÁN HỘ TẠI NHẬT BẢN

Từ ngày 01/08/2020, biểu phí dịch vụ thanh toán qua iChiba sẽ thêm phí thanh toán hộ tại Nhật Bản. Đây là phí thu thêm khi các website mua sắm trực tuyến tại Nhật Bản (như: Yahoo Auction, Amazon, Rakuten, ...) áp cho iChiba(*).

Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản là phí áp dụng cho mỗi đơn hàng thành công trên sàn giao dịch TMĐT iChiba (không áp dụng cho đơn hàng bị hủy) do iChiba bị truy thu khi mua hàng hộ giúp khách hàng từ các website mua sắm trực tuyến tại Nhật Bản (như: Yahoo Auction, Amazon, Rakuten, ...).

Trong mọi trường hợp, người mua chịu trách nhiệm chi trả Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản.

  • Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản thông qua iChiba được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng tại lần thanh toán tạm tính đầu tiên.
  • Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản: 100 yên/link sản phẩm

(*) Hình ảnh bằng chứng thanh toán khi iChiba bị truy thu từ Yahoo Auction:

 

Cách kiểm tra phí thanh toán tại Nhật Bản trên iChiba như thế nào?

Phí thanh toán hộ tại Nhật Bản thông qua iChiba được cấn trừ trực tiếp trên từng đơn hàng tại lần thanh toán tạm tính đầu tiên. Người mua có thể kiểm tra phí thanh toán tại Nhật Bản trên iChiba như sau:

1. Truy cập https://ichibajp.com và thực hiện đăng nhập/đăng ký

2. Kiểm tra phí thanh toán tại Nhật Bản:

- Trong tiến trình đặt hàng: Chọn đơn hàng > Thông tin thanh toán 

 

- Sau khi đã đặt hàng: Chọn đơn hàng > Chi tiết > Kéo tới mục Thanh toán của đơn hàng