Phí vận chuyển nội địa Nhật Bản là gì?

iChiba
10/07/2020 - Đã cập nhật

Phí vận chuyển nội địa Nhật Bản là chi phí vận chuyển từ người bán đến kho của iChiba trên phạm vi Nhật Bản. 

Người mua sẽ trả trước phí vận chuyển nội địa. 

Trong tiến trình đặt hàng, bạn sẽ biết trước phí vận chuyển nội địa Nhật Bản (Một số trường hợp trả phí vận chuyển nội địa COD)