Phương thức thanh toán

iChiba
08/10/2020 - Đã cập nhật

1. Ví iChiba

Ví iChiba là một ví điện tử sử dụng iChiba Points để thanh toán, có chức năng thanh toán trực trực tuyến và quản lý dòng tiền mua sắm của khách hàng dễ dàng, thuận tiện hơn. 

Trong tiến trình đặt hàng, bạn vui lòng lựa chọn thanh toán bằng ví iChiba trong Phương thức thanh toán và làm theo hướng dẫn để giao dịch được thực hiện:

·         Chọn tùy chọn "Ví iChiba"

·         Nạp Points nếu số dư khả dụng không đủ để thanh toán đơn hàng

·         Bấm “Đặt hàng” để xác nhận đặt hàng

iChiba sẽ tự động trừ Points trong ví iChiba để thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn.

| Lưu ý:

·         Thanh toán bằng ví iChiba có thể không thành công nếu số dư khả dụng không đủ để thanh toán đơn hàng của bạn.

·         Để sử dụng ví iChiba, khách hàng cần thực hiện mua Points để thanh toán mua hàng. Bạn có thể Rút Points/Nạp Points từ ví iChiba trong quá trình mua sắm quốc tế.

| Hướng dẫn nạp Points vào ví iChiba tại đây!

2. Chuyển khoản ngân hàng

Để sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng của bạn cần đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking). Trong tiến trình đặt hàng, bạn vui lòng lựa chọn thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng trong Phương thức thanh toán và làm theo hướng dẫn để giao dịch được thực hiện:

·         Chọn tùy chọn "Chuyển khoản ngân hàng"

·         Bấm “Đặt hàng” để xác nhận đặt hàng. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái tạo đơn hàng thành công

·         Chọn "Xem thông tin cần chuyển khoản" trong mục "Phương thức thanh toán". Sao chép nội dung chuyển khoản và gán vào nội dung chuyển khoản của ngân hàng. Bạn thực hiện chuyển khoản chính xác số tiền, nội dung chuyển khoản đến ngân hàng, số tài khoản được yêu cầu

| Lưu ý:

  • Để giao dịch được thực hiện, ngân hàng chuyển khoản cần được đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking). Trường hợp chưa đăng ký, vui lòng liên hệ với ngân hàng phát hành tài khoản hoặc thẻ.
  • Khách hàng cần chuyển khoản chính xác số tiền thanh toán tới số tài khoản & nội dung chuyển khoản theo lệnh thanh toán chuyển khoản đã tạo.
  • Sử dụng công cụ "Nhập chi tiết" giúp đẩy nhanh quá trình xác thực mua Points. Ngoài ra, trong trường hợp bạn chuyển khoản sai cú pháp nội dung chuyển khoản, đây sẽ là bằng chứng xác thực thanh toán của bạn.

Để quản lý thông tin các đơn hàng của bạn, bạn vui lòng xem chi tiết tại mục "Tôi" trên trang cá nhân. Tất cả thông tin thanh toán của khách hàng được iChiba bảo vệ bởi SSL, một phương thức mã hóa tiêu chuẩn của ngành, để bảo đảm mọi sự truyền tải thông tin đều được bảo mật. 

  •