Quên mật khẩu

iChiba
08/10/2020 - Đã cập nhật

Khi đăng nhập bạn quên mật khẩu, để lấy lại mật khẩu cho tài khoản mua hàng trên iChiba, hãy thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

1. Chọn vào mục "Quên mật khẩu" để bắt đầu.

2. Màn hình sẽ hiện ra bảng sau, nhập email đăng ký tài khoản và bấm chọn "Lấy lại mật khẩu"

Sau đó truy cập vào tài khoản email và xác nhận lấy lại mật khẩu theo hướng dẫn.

3. Truy cập email của bạn, hệ thống sẽ tự động gửi email xác nhận. Hãy click vào đường dẫn trong email, bạn sẽ thấy bảng sau.

Để đặt lại mật khẩu hãy điền đầy đủ và chính xác vào các ô: [email] [password] [confirm Password] lần lượt là nhập email đăng ký, gõ mật khẩu mới và một lần nữa nhập lại mật khẩu mới thật chính xác. 

Cuối cùng, click vào "Reset" để đặt lại mật khẩu mới.

Khi đặt mật khẩu mới thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo. Lúc này bạn có thể bắt đầu đăng nhập và sử dụng dịch vụ như bình thường.