Tôi có thể quy đổi Point thành tiền VNĐ và rút từ ví iChiba của mình không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể quy đổi Point thành tiền VNĐ và rút từ ví iChiba khi không có nhu cầu sử dụng  dịch vụ tại iChiba. 

Tuy nhiên, để lệnh rút Point được thực hiện, khách hàng cần hoàn tất tất toán xong các đơn hàng.

=> Xem thêm hướng dẫn rút Point từ ví iChiba