Quy trình hoàn tiền

iChiba
03/07/2020 - Đã cập nhật

Hoàn tiền iChiba là số tiền khách hàng được hoàn lại ví iChiba khi xảy ra các trường không mua được hàng, sự cố thanh toán do các yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát từ iChiba.

| Các trường hợp hoàn tiền xảy ra bao gồm:

- Đơn hàng mua sắm quốc tế không được thực hiện do hết hàng

- Đăng ký trả giá đơn hàng Mercari thất bại

| Quy trình hoàn tiền

Sau khi đơn hàng chuyển trạng thái "Đã hủy",  số tiền hoàn sẽ dựa trên số tiền bạn thực trả cho đơn hàng hủy và thời gian nhận tiền hoàn tùy thuộc vào phương thức thanh toán của bạn, cụ thể:

i. Nếu bạn thanh toán qua ví iChiba: Hệ thống tự động hoàn tiền vào tài khoản ví iChiba của bạn trong vòng 04 giờ làm việc.

ii. Nếu bạn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng: Sau khi bạn cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, hệ thống sẽ tiến hành hoàn tiền trong vòng từ 01 - 03 ngày làm việc.

iii. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hệ thống tự động hoàn tiền vào tài khoản trong vòng từ 07 - 45 ngày làm việc.