Quy trình tiếp nhận & xử lý khiếu nại

iChiba
08/10/2020 - Đã cập nhật

iChiba luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử https://ichibajp.com. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, iChiba tôn trọng, nghiêm túc thực hiện các quy định bảo vệ quyền lợi khách hàng (người tiêu dùng) và đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của iChiba.

Vì vậy, các bên tham gia vào sàn TMĐT iChiba đều phải trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm về mọi hành vi lừa đảo, gian lận nếu có xảy ra. Đối với iChiba Japan sẽ có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến người mua, người bán nếu được yêu cầu. Đối với khách hàng sẽ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ cần khiếu nại.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, iChiba Japan được quyền tạm thời đóng băng tài khoản, user của các bên có liên quan (Nếu cần thiết) đang giao dịch tại sàn TMĐT iChiba để thực hiện giải quyết khiếu nại.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên sàn thương mại điện tử https://ichibajp.com thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: [email protected];
  • Gửi câu hỏi tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng iChiba Care tại đây!

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng của iChiba sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, iChiba sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp hướng đến quyền lợi của khách hàng cao nhất.

Trong một số trường hợp, iChiba có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 3: Trong trường hợp iChiba đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của iChiba, iChiba sẽ yêu cầu Khách hàng đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.