Tại sao sản phẩm có sẵn trên trang website mua hàng tại Nhật Bản nhưng lại hết hàng trên trang web của iChiba?

iChiba
07/07/2020 - Đã cập nhật

Có thể mất một chút thời gian để iChiba đồng bộ hóa thông tin từ các trang web mua hàng tại Nhật Bản. Vui lòng tải lại trình duyệt iChiba hoặc thử lại sau vài giờ.