Điều gì sẽ xảy ra nếu số dư Point trong ví iChiba không đủ để thanh toán?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Nếu số dư Point trong ví iChiba không đủ để thanh toán, bạn có thể mua thêm Point.

=> Xem hướng dẫn mua Point tại đây!

Đặc biệt, Point iChiba có thể kết hợp với các phương thức thanh toán khác trong một đơn hàng.