Tôi có thể sử dụng công cụ "Đặt hàng nhanh" mà không cần đăng nhập vào tài khoản mua hàng iChiba của mình không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Khách hàng không thể sử dụng công cụ "Đặt hàng nhanh" mà không cần đăng nhập vào tài khoản mua hàng tại iChiba. Tại iChiba, mỗi khách hàng sẽ cần đăng ký tài khoản để mua hàng và quản lý đơn hàng của mình. 

=> Vui lòng xem hướng dẫn cách đăng ký tài khoản tại đây