Có thể sử dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm cho nhiều đơn hàng từ các web khác nhau không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Khi bạn mua sản phẩm qua các cửa hàngtừ những người bán khác nhau, có thể sử dụng dịch vụ gom tách vỏ & vận chuyển tiết kiệm khi chúng đến kho của chúng tôi.

Tuy nhiên, một vài trường hợp chúng tôi không thể gom tách vỏ một số mặt hàng, chẳng hạn như các mặt hàng khó vận chuyển do hình dạng không đều, dễ vỡ hoặc kích thước/trọng lượng quá lớn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn của chúng tôi về Dịch vụ gom tách vỏ và vận chuyển tiết kiệm.

=> Bấm vào đây để xem thêm thông tin về dịch vụ gom tách vỏ và vận chuyển tiết kiệm