Tại sao tôi lại phải trả 02 lần phí vận chuyển?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

Vì sản phẩm được mua từ nước ngoài về Việt Nam nên sản phẩm sẽ bao gồm 02 lần phí vận chuyển khác nhau:

1. Phí vận chuyển nội địa Nhật Bản (từ địa chỉ người bán đến kho iChiba)

2. Phí vận chuyển quốc tế (từ kho iChiba tới địa chỉ của bạn)

Phí vận chuyển nội địa Nhật Bản sẽ bao gồm trong giá sản phẩm khi bạn đấu giá thắng hoặc đặt hàng và được thanh toán ở lần thanh toán thứ nhất (chờ đặt cọc). Trong một vài trường hợp, phí vận chuyển nội địa Nhật Bản được tính ở lần thanh toán tất toán do người bán lựa chọn hình thức gửi hàng COD.