Tôi muốn biết tất cả các loại chi phí khi mua hàng thông qua iChiba?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Khi bạn tham giam gia mua sắm hàng hóa quốc tế thông qua sàn giao dịch https://ichibajp.com, tổng chi phí cho một đơn hàng quốc tế bao gồm:

  1. Giá sản phẩm
  2. Phí dịch vụ iChiba
  3. Phụ phí (nếu có)
  4. Phí vận chuyển quốc tế
  5. Phí dịch vụ gia tăng
  6. Thuế nhập khẩu & thuế GTGT

Biểu phí này được chia thành 02 lần thanh toán, và được thực hiện tất toán trước khi đơn hàng được nhập khẩu về Việt Nam

Bạn vui lòng xem biểu phí dịch vụ iChiba tại đây:

=> Bấm vào đây để xem biểu phí dịch vụ

Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ ước tính giá cuối của chúng tôi để biết mức giá cuối của sản phẩm về tay.

=> Vui lòng tính giá sản phẩm về tay bằng công cụ ước tính giá cuối tại đây!