Tôi có thể thanh toán tiền mặt cho iChiba không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

iChiba rất xin lỗi vì không chấp nhận phương thức thanh toán trực tiếp là tiền mặt. Vui lòng thay đổi phương thức thanh toán trong tiến trình đặt hàng của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán, vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây tại iChiba hoặc liên hệ Trung tâm CSKH iChiba tại Việt Nam để được hỗ trợ.

=> Tham khảo về phương thức thanh toán