Có thể thay đổi đơn vị tiền tệ khi thanh toán tại iChiba?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn sẽ được xác định theo quốc gia bạn mua hàng. Tại Việt Nam, đơn vị tiền tệ thanh toán thông qua iChiba là Việt Nam đồng (VNĐ). 

Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng dịch vụ tại iChiba, bạn sẽ dùng đơn vị tiền tệ tại quốc gia đặt hàng và mua Point để giao dịch đặt hàng. Mọi đơn vị tiền tệ sẽ đều quy đổi thành tiền VNĐ trước khi nạp ví iChiba để mua Point.

=> Xem thêm hướng dẫn nạp Point vào ví iChiba