Thay đổi mật khẩu

iChiba
08/10/2020 - Đã cập nhật

Bạn có thể thay đổi mật khẩu cho tài khoản bằng cách thực hiện theo các bước sau:

1. Đăng nhập tài khoản trên https://ichibajp.com, dưới trường menu dưới, bạn chọn “Tôi” > kéo xuống dưới trang cá nhân, chọn "Đổi mật khẩu"

2. Thay đổi mật khẩu

3. Bấm "Xác nhận"