Tôi có cần phải trả thuế hải quan không?

iChiba
09/07/2020 - Đã cập nhật

Thuế hải quan có thể được tính tùy thuộc vào mô tả, nội dung hoặc giá trị hàng hóa khai báo (nếu đạt đến giá chịu thuế tối thiểu) và hình thức nhập khẩu của mỗi kiện hàng.

Tại iChiba, phí dịch vụ iChiba không bao gồm thuế hải quan và khách hàng sẽ tự trả thuế hải quan. Với hình thức nhập khẩu DDP thông qua EMS quốc tế, bạn sẽ cần trả trước thuế hải quan và iChiba sẽ giúp nộp thuế và thực hiện các thủ tục hải quan để hàng hóa được giao tận nhà cho bạn.