Tôi có thể hủy đấu giá trực tuyến không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Về cơ bản, bạn không thể hủy giá đặt thầu khi phiên đấu giá đang diễn ra. Với giá thầu đã đặt, bạn nên chờ kết quả vào cuối phiên đấu giá trực tuyến.

+ Nếu giá thầu bạn đặt thấp hơn người trả giá cao nhất, bạn sẽ không thắng phiên đấu giá, và ý định hủy đấu giá ban đầu của bạn thành công

+ Nếu giá thầu bạn đặt cao nhất và bạn trở thành người chiến thắng trong phiên đấu giá, bạn có thể hủy thanh toán đơn hàng đấu giá. Tuy nhiên, việc hủy thanh toán đơn hàng đấu giá không được iChiba khuyến khích, bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của bạn và uy tín của iChiba tại Nhật Bản. Khách hàng sẽ chịu xử phạt từ 200.000vnđ - 500.000vnđ/đơn hàng đấu giá tùy thuộc vào cấp độ thành viên iChiba VIP.

|Vui lòng xem thêm: Chính sách khách hàng thân thiết iChiba VIP