Tôi muốn biết phí vận chuyển quốc tế trước khi đấu giá không?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Vì đơn hàng được mua quốc tế về Việt Nam, chúng tôi không thể báo giá vận chuyển quốc tế trước khi kiện hàng đến kho của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được kiện hàng tại kho iChiba, nhân viên của chúng tôi sẽ đo kích thước và trọng lượng để tính phí vận chuyển quốc tế theo bảng giá cước EMS quốc tế.

Do đó, iChiba rất xin lỗi khi không thể báo trước cước vận chuyển quốc tế cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng có thể dựa vào bảng giá vận chuyển quốc tế của EMS để ước lượng tính giá vận chuyển hoặc sử dụng công cụ ước tính giá cuối tại iChiba.

=> Bấm vào đây để xem bảng giá vận chuyển quốc tế

=> Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng công cụ ước tính giá cuối