Tỷ giá tại iChiba được tính như thế nào?

iChiba
17/07/2020 - Đã cập nhật

Tỷ giá thanh toán tại iChiba được tính theo tỷ giá bán ra của đồng Yên Nhật Bản tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) kèm 3% phí chuyển đổi ngoại tệ JPY => VNĐ (tính theo ngày thanh toán).

Tỷ giá = Tỷ giá Yên + 3% phí chuyển đổi ngoại tệ

=> Bấm vào đây để xem thêm tỷ giá bán ra của Vietcombank theo ngày

Ví dụ: 

Ngày thanh toán: tỷ giá Yên bán ra của VCB là 220 ; Tỷ giá thanh toán tại iChiba = 220 * 1.03 = 226.6

iChiba muốn bạn hiểu rằng, chúng tôi không phải là đơn vị bán sản phẩm trực tiếp cho khách hàng, chúng tôi chỉ là cầu nối trung gian giúp thanh toán hộ các đơn hàng được mua từ nước ngoài và vận chuyển chúng về Việt Nam cho bạn. Do đó, khi các giao dịch thanh toán được thực hiện, ngoài tiền hàng cần thanh toán, chúng tôi cần trả tiền chuyển khoản chính ngạch từ Việt Nam sang Nhật Bản tính theo phí ngân hàng là 3%/giá trị chuyển đổi. Tương tự như khi bạn chuyển khoản hay thanh toán tại nước ngoài, ngân hàng sẽ tự động tính phí chuyển đổi ngoại tệ cho bạn ở tiến trình thanh toán.